Rejestracja

Przystąp do programu KNAUF PROFIT!

DOŁĄCZ DO PROGRAMU!

Aby wziąć udział w programie KNAUF PROFIT wypełnij formularz rejestracyjny:

Osoba prowadząca działalność gospodarczą

Osoba nie prowadząca działalności gospodarczej


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31.01.2023 r.

Po otrzymaniu Twojego formularza zgłoszeniowego, utworzymy dla Ciebie konto na stronie internetowej naszego programu profit.knauf.pl.

Loginem do Twojego konta będzie numer NIP lub PESEL (ciąg cyfr bez kresek i spacji).