Sposoby zbierania punktów

ZBIERAJ PUNKTY – KUPUJĄC PRODUKTY KNAUF!

Za zakupy produktów Knauf dokonane w okresie 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r. otrzymujesz punkty.
Produkty oraz ich punktację sprawdzisz na stronach 8-36 w katalogu Profit, na profit.knauf.pl lub w aplikacji w zakładce produkty promocyjne.

UWAGA:
Ze względu na kwestie księgowo-podatkowe, dowody zakupu z datą sprzedaży z określonego okresu będą przyjmowane we wskazanym, nieprzekraczalnym terminie:

01.01.2021 - 30.06.2021 do 31 LIPCA 2021 r.
01.07.2021 - 31.12.2021 do 31 STYCZNIA 2022 r.
01.01.2022 - 30.06.2022 do 31 LIPCA 2022 r.
01.07.2022 - 31.12.2022 do 31 STYCZNIA 2023 r.

Podstawą naliczenia punktów za zakupy produktów Knauf jest dowód zakupu – faktura lub paragon. Faktura lub paragon muszą być kompletne i czytelne, zawierać datę, numer, sprzedawcę, nabywcę (faktury) oraz produkty premiowane w programie Knauf Profit, wymienione z nazwy handlowej lub z rozszerzeniem Knauf, KN względnie KNF. Dane nabywcy na fakturze muszą być zgodne z danymi uczestnika programu, który przedstawia fakturę w celu naliczenia punktów za zakup produktów Kna- uf. Jeżeli faktura wystawiona jest na inny podmiot niż Uczestnik, musi zostać opatrzona podpisaną przez ten podmiot adnotacją, że kopia tej faktury została przekazana Uczestnikowi do rozliczenia tego zakupu w ramach programu Profit, wraz z podpisem i pieczątką nabywcy z faktury.

Fakturę lub paragon możesz dostarczyć na kilka sposobów:

 1. Skorzystaj z aplikacji KNAUF PROFIT dostępnej na urządzenia mobilne typu smartfon/tablet (iOS/ANDROID), dzięki której masz pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności programu. Wygodne, dostosowane do Twoich potrzeb i zawsze przy Tobie!

 2. Skorzystaj ze strony www.profit.knauf.pl:

  • zdjęcie dowodu zakupu zrobione telefonem komórkowym wyślij
   MMS-em na nr 661 000 802
   UWAGA: telefon, z którego będą wysyłane MMS-y musi być dopisany do Twojego konta użytkownika.

  • skan dowodu zakupu prześlij mailem na adres profit@knauf.com
  • skan dowodu zakupu załącz bezpośrednio na stronie programu www.profit.knauf.pl po zalogowaniu na swoje konto w panelu użytkownika/ moje zakupy.

   Jeśli wprowadzisz samodzielnie produkty z faktury i ich ilości, to otrzymasz za każdą fakturę dodatkowo 1 punkt. Jeśli wprowadzisz zakupy w miesiącu, w którym dokonany był zakup, otrzymasz dodatkowo za fakturę nie 1, lecz 2 punkty.

  • kserokopie dowodu zakupu przekaż przedstawicielowi KNAUF lub wyślij listem poleconym na adres programu KNAUF Profit, ul. Gipsowa 5, 97-427 Rogowiec.

SPRAWDZAJ ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW!

Regularnie sprawdzaj, ile punktów zgromadziłeś na swoim koncie na stronie profit.knauf.pl! Wystarczy, że włączysz aplikację lub zalogujesz się w systemie (wpisując swój NIP lub PESEL oraz otrzymane hasło) i już masz dostęp do swojego konta.


PRODUKTY PREMIOWANE W PROGRAMIE

W programie KNAUF PROFIT premiujemy zakup wybranych produktów oferowanych przez firmę KNAUF na polskim rynku:

SYSTEMY GLAZURNICZE

 • kleje do okładzin ceramicznych i kamiennych
 • fugi
 • hydroizolacje

SYSTEMY OCIEPLEŃ

 • kleje do styropianu i wełny mineralnej
 • tynki zewnętrzne na elewacje
 • farba egalizacyjna na elewacje
 • środek do czyszczenia elewacji

SYSTEMY FIREWIN

 • farby, podkłady, rozcieńczalniki, tynk ogniochronny
 • zabezpieczenia PPOŻ do przejść instalacyjnych

SYSTEMY PODŁOGOWE

 • wylewki anhydrytowe
 • cementowe masy samopoziomujące

SYSTEMY TYNKARSKIE

 • środki gruntujące
 • tynki gipsowe
 • tynki cementowo-wapienne

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

 • płyty Knauf
 • klej do płyt gipsowo-kartonowych
 • akcesoria montażowe
 • gipsowe masy szpachlowe

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE

 • gładzie
 • gotowe masy szpachlowe
 • cementowe masy szpachlowe