10
pkt

Rotkalk in-Board Climaprotect

PLN wartość 200 zł netto

Kapilarnie aktywna płyta z perlitu ekspandowanego, stosowana w celu zapewnienia zdrowego klimatu pomieszczeń oraz zapobiegania powstawaniu pleśni. 

Punkty: 10 pkt / PLN wartość 200 zł netto