7
pkt

Zabezpieczenia PPOŻ do przejść instalacyjnych - 100 zł netto

PLN wartość 100 zł netto

  • kołnierze i opaski pęczniejące do zabezpieczeń ppoż instalacji palnych, 
  • ogniochronne: zaprawy, panele, polimery, powłoki, akryle, płytki, kity, 
  • grafit przeciwpożarowy. 


Punkty: 7 pkt / PLN wartość 100 zł netto