Pęknięcia elewacji przy oknach i drzwiach! Jaka przyczyna i jak temu zaradzić?

Można powiedzieć, że elewacja to „twarz” każdego budynku. Dlatego też wszelkiego rodzaju pęknięcia, nierówności niekorzystnie wpływają na wizerunek budynku.

Niestety bardzo powszechny jest widok elewacji, na których z czasem pojawiają się pęknięcia wokół drzwi i okien. Tego typu pęknięcia powstają na skutek sił, które powstają w wyniku pracy budynku. Dodatkowo takie rysy i pęknięcia mogą również powstawać w wyniku działania sił zewnętrznych, takich jak: mocne podmuchy wiatru, wnikającą w szczeliny wodę i jej późniejsze zamarzanie. Bezpośrednim powodem pojawienia się takich pęknięć jest nieodpowiednie zabezpieczenie miejsc, szczególnie narażonych na odziaływanie sił zewnętrznych lub wewnętrznych. A przyczyną złego wykonania elewacji wynika albo z niewiedzy nt. istnienia tych sił lub po prostu z ich lekceważenia.

Zasadą, której należy się bezwzględnie trzymać, podczas wykonywania ocieplenia jest zabezpieczenie krawędzi otworów drzwi i okien.  W tym celu należy zarówno poniżej, jak i powyżej tych krawędzi dodatkowo wkleić  tzw. diagonalną siatkę zbrojącą z włókna szklanego w postaci prostokątnych pasków. Paski te powinny mieć wymiar nie mniejszy niż 20 x 35 centymetrów.  Należy pamiętać o tym, żeby przyklejać je pod kątem 45 stopni. Tego typu, dodatkowe zbrojenia wykonuje się bezpośrednio przed położeniem właściwej siatki zbrojącej.

Co, jeśli pojawią się takie pęknięcia? Czy możemy je naprawić?

Konsekwencje niewykonania takich zbrojeń mogą być bardzo dotkliwe, gdyż w momencie, kiedy pojawią się już pęknięcia, ich naprawa z reguły wiąże się z koniecznością ponownego tynkowania całej powierzchni.  Można oczywiście te miejsca dozbroić, przyklejając w miejsce pęknięć siatkę, ale w miejscu jej zastosowania pozostaną ślady łat, które będę się odróżniać od pozostałej części tynku. Dlatego radzimy, żeby zawczasu zadbać o zabezpieczenie tych newralgicznych miejsc, aby uniknąć w przyszłości potencjalnych reklamacji i nieprzyjemnych sytuacji.