Planowanie ułożenia płytek ceramicznych

Kiedy dokonamy już wyboru odpowiednich płytek, możemy przejść do następnego etapu, tzn. zaplanowania właściwego ich rozmieszczenia względem krawędzi ścian, okien, drzwi, otworów wentylacyjnych, gniazdek, przełączników oraz innych szczególnych miejsc na ścianach. Prawidłowe zaplanowanie ograniczy ilość prac związanych z obróbką płytek, takich jak wycinanie otworów, przycinanie itp.
Planowanie rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów:  okien, drzwi, przełączników itd. Potem planuje się pozostałe ściany.
Podczas planowania należy przestrzegać następujących zasad.
 1. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin, zarówno w pionie, jak i w poziomie.
 2. W miejscach takich, jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny, lepiej docinać do odpowiedniego kształtu i wymiaru całe płytki, niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w obróbce i mają słabą przyczepność.
 3. Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej narażać płytkę na zniszczenie z powodu niezachowania bezpiecznej odległości otworu od jej krawędzi.
 4. Lepiej wygląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno się układać symetrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby skrajne płytki miały co najmniej połowę swej oryginalnej szerokości.
 5. Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny podłogowe.
 6. Przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jeśli wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację.
 7. Układając płytki na załamaniach ścian i słupach, należy je tak rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na narożnikach zewnętrznych, zaś docięte  w narożnikach wewnętrznych.
 8. Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to należy starać się, aby płytki na całej ścianie ułożone były symetrycznie, a jednocześnie płytki przy otworze okiennym nie były docinane.
 9. Jeśli planujemy zastosowanie listew do okładziny, to należy zaplanować ich ilość i położenie, gdyż w tych miejscach będzie można ukryć przycięte krawędzie płytek.
 10. Jeśli wysokość okładziny w pomieszczeniu nie jest ściśle określona, to należy rozplanować okładzinę, zaczynając od dołu całymi płytkami.
 11. Jeśli wysokość okładziny w pomieszczeniu jest ściśle określona i nie jest wielokrotnością całej płytki, to należy rozplanować okładzinę, zaczynając od góry całymi płytkami, a przycięte płytki układać w dolnym pasie.