Ocieplanie domu wełną mineralną – system KNAUF THERMO W

Wełna mineralna jest zwykle droższym materiałem izolacyjnym. Decydują się na nią inwestorzy, którym zależy paro-przepuszczalności ścian zewnętrznych. Wilgoć w tym przypadku może swobodnie przepływać swobodnie  z budynku na zewnątrz, co zmniejsza znacznie możliwość występowania grzybów i pleśni. Wełna zalecana jest tam, gdzie istnieje potrzeba zwiększonej dyfuzyjności pary wodnej. Jest ona podstawowym materiałem izolacji termicznej w budownictwie drewnianym. Możną ją także wykorzystywać na zabytkowych budynkach, zapewniając starym ścianom możliwość „oddychania”.

Należy pamiętać, żeby przy ocieplaniu ścian izolowanych wełną stosować materiały posiadające podobne właściwości paroprzepuszczalne, czyli tynki mineralne, silikatowe lub silikonowe. Takim systemem – o wysokich parametrach dyfuzyjnych – jest np. KNAUF THERMO.

Poniższy schemat przedstawia materiały wchodzące w skład tego systemu.

 • Warstwa szpachlowa, Knauf Klej zbrojony z włóknem
 • Materiał termoizolacyjny, np. wełna mineralna lamelowa FKL lub w postaci płyt FKD, grubości od 50 do 150 mm, niepalna, krawędzie proste
 • Knauf Siatka zbrojąca
 • Warstwa mocująca, Knauf Klej zbrojony z włóknem rozproszonym w masie, charakteryzuje się dużą elastycznością, jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i trwały.
 • Knauf Podkład pod tynki
 • Tynk elewacyjny

System KNAUF THERMO W

UWAGA: NA WEŁNIE MINERALNEJ NIE WOLNO UKŁADAĆ TYNKÓW AKRYLOWYCH!!!

Do wyboru są:

 • akrylowe, KNAUF ADDI Tynk akrylowy, 800 kolorów, grubość ziaren od 1,5 do 3 mm, kornik lub baranek
 • siloksanowe, KNAUF OXXI Tynk siloksanowy , 275 kolorów, grubość ziaren od 1,5 do 2 mm, tylko baranek
 • silikatowe, KNAUF KATI Tynk silikatowy, 275 kolorów, grubość ziaren od 1,5 do 3 mm, kornik lub baranek
 • silikonowe, KNAUF CONNI Tynk silikonowy, 275 kolorów, grubość ziaren od 1,5 do 3 mm, kornik lub baranek
 • mozaikowe na cokoły budynków, Knauf Tynk mozaikowy, 84 kolory mozaiki, grubość ziaren od 0,8 do 1,6 mm . Wszystkie te tynki być bezpośrednio malowane farbą elewacyjną o nazwie KNAUF FARBA SILIKONOWA, która  daje efekt samoczyszczenia się elewacji. Farba zawiera dodatki przeciw algom i grzybom, dostępna jest we wszystkich kolorach z palety barw Knauf (275 kolorów).