Maszynka do cięcia płytek TX-900

Przeznaczona przede wszystkim
do cięcia twardych materiałów,
z ruchomym łamaczem o bardzo
dużej sile nacisku. Posiada nowy
system pomiaru kątowego.

Punkty: 3800.00 pkt

3800.00
pkt