Klej zbrojony z włóknem KNAUF KZW 700, worek 25 kg

Zaprawa do klejenia płyt
izolacyjnych ze styropianu oraz
wełny mineralnej, zbrojona
specjalnymi włóknami. Do
wykonywania warstwy zbrojącej na
styropianie oraz wełnie mineralnej.

Punkty: 40.00 pkt / worek 25 kg

40.00
pkt