Alkomat DA 7000

Charakteryzuje się wysoką
czułością sensora, bardzo małym
czasem gotowości do pomiaru
(około 20 sekund) oraz zakresem
pomiarowym do 4 promili.

Punkty: 500.00 pkt / 1 sztuka

500.00
pkt