Klipsy w systemie KNAUF KLS – 100 szt. w paczce

Do jednokrotnego wykorzystania

Punkty: 60.00 pkt

60.00
pkt